rs.staffus.com

Profesije medicinskih sestara u Nemačkoj

Ovde ćete pronaći sveobuhvatne informacije kako biste mogli sa sigurnošću da donesete odluku da migrirate u Nemačku i živite i radite u Nemačkoj.

Nemačkoj kao i za život i rad u Nemačkoj.

Informativna brošura KDA ( Kuratorium Deutsche Altershilfe) sa dodatnim informacijama
Informativna brošura (PDF)
Početna